Familjerådgivning/Familjeterapi

Familjerådgivning/familjeterapi kan användas då någon i familjen visar symtom på obalans. Fokus i behandlingen läggs då på relationen - samspelet mellan parterna. Under samtalet med terapeuten bearbetas mönster och roller vilka familjen fastnat i, diskussion hur låsta positioner kan förändras, hjälp hur ni som partners kan förstå er själva och varandra bättre, hjälp hur ni kan tala med varandra och förstå varandra på ett annorlunda och tydligare sätt, stödja er som föräldrar i ert samarbete kring barnet eller barnen.