Individualterapi

Individualterapi är samtal mellan en person och en psykoterapeut, vilket sker på personens initiativ och utifrån dess behov av hjälp. Samtal som bedrivs på psykodynamisk grund innebär att berätta, lyssna, reflektera över det berättade och de känslomässiga reaktioner det väcker och försöka skapa mening och förståelse för de livserfarenheter som fört en person till psykoterapi.