Psykodynamiskt orienterad terapi

Vid psykodynamisk orienterad psykoterapi är samtalet mellan personen och teraupeten grunden i behandlingen. Ett samtal som är något väsensskilt från andra sorters samtal. För att ett samtal skall kunna betecknas som psykoterapeutiskt, krävs att det ingår kontinuerlig behandlingskontakt och därmed i en process som medvetet strävar efter förändring. Målet är att tillsammans med personen gestalta och förstå dennes liv och personlighet så att konstruktiva livslösningar kan formas och ersätta tidigare sjuka symtom och förhållningssätt.

Vanliga problem kan vara existensiella frågor, depressioner, ångesttillstånd, fobier, tvångstankar, tvångshandlingar, psykosomatik, utmattningsdepression, utbrändhet, oro i samband med graviditet, födande eller första tiden därefter.