Rådgivning

Min rådgivning gäller främst barn i förskoleåldern, men även äldre barn. Såväl individual- och familjeterapi kan tillämpas. Vanliga problem kan vara sömnstörningar, matproblem, toalettproblem eller beteendestörningar. Mitt förhållningssätt är i första hand observation av barnet och av samspelet mellan barnet och föräldrarna. Därtill vägledning till föräldrarna och eventuellt förskolan / skolpersonalen.