Utmattningsdepression "utbrändhet"

Utmattningsdepression, idag ofta benämnt utbrändhet, är som regel en effekt av långvarig stress i arbetet eller privat. De egenskaper som kan spela roll är känslighet för förändringar, låg tilltro till att man kan påverka sin situation, undvikande av att ta itu med problem, ångestbenägenhet, höga krav på sig själv, svårighet att säga nej samt svårt att delegera arbete till andra.