Parterapi

 Parterapi kan användas då någon i paret visar symtom på obalans. Fokus i behandlingen läggs då på relationen - samspelet mellan parterna. Parterapi är ofta en nödvändighet när relationen kräver mer av din energi än vad du upplever att du får tillbaka, när värme och omtanke mellan er tunnas ut, när bråken upprepas enligt samma mönster vad ni än talar om, när det känns som att ni inte förstår eller når fram till varandra, när det hänt något allvarligt eller ett allvarligt svek i relationen.