Symboldramaterapi

Symboldramaterapi kan ses som ett komplement till samtalet. Det är en psykoterapeutisk metod för utforskandet av den inre verkligheten. Terapeutens uppgift är att tillsammans med personen utforska dennes inre bilder. Dessa bilder bearbetas sedan med hjälp av de för metoden speciella teknikerna och förhållningssätten.